ការងារនិងអាជីព


សូមស្វាគមន៍មកកាន់ អែលខេន- កន្លែងដែលធ្វើឲ្យប្រសើរ និង ការសំរេចក្តីសុបិន្ត របស់អ្នក។

 

មនុស្សគឺជា បេះដូងនិង ព្រលឹងរបស់អែលខេន ហើយនោះជា អ្វីដែលយើងបាន វិនិយោគ។

យើងបានជំរុញ និង ផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ពួកគេ ដើម្បីឲ្យគេសម្រេចបាននូវ ក្តីសុបិន្តទាំងឡាយ។

តម្លៃរបស់យើង នាំផ្លូវយើង, វប្បធម៌ បេះដូង និង បេះដូង ធ្វើអោយយើងមានរូបរាងឡើង, បរិស្ថានរបស់យើង បានជំរុញលើកទឹកចិត្តយើងឱ្យធ្វើការងារ ល្អ និង អស្ចារ្យ ។

យើងនឹងផ្តល់ជូននូវ ការអភិវឌ្ឍអាជីព និងឱកាសទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មី គ្មានទីបញ្ចប់ ដោយសារតែយើង ជឿលើ សក្តានុពល របស់អ្នកនិង មានបំណងក្នុងការ ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវ ទីតាំងមួយ ដើម្បីកសាង អនាគតរបស់អ្នក។

យើងសូមអញ្ជើញអ្នកឱ្យ ចូលរួមដំណើរ ជាមួយយើង, ហើយយើងនឹង ដើរឆ្ពោះទៅមុខ ជាមួយវប្បធម៌បេះដូង និង បេះដូង ដើម្បីទទួលបានជីវិតរស់នៅដ៍រុងរឿង ទាំងអស់គ្នា។

តើអ្នកត្រៀមខ្លួន ដើម្បីក្លាយទៅជាផ្នែកមួយ ដែល ធ្វើឱ្យមានភាពផ្លាស់ប្តូរ ជាវិជ្ជមាននៅក្នុង ជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្ស ហើយឬនៅ?

សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកមក៖ dreamcatcher@elken.com

  • null

    ជិវិតនៅអែលខេន

  • null

    គុណតម្លៃ

  • null

    ពានរង្ចាន់