ELG6 ទឹកដោះ

ELG6 ទឹកដោះដំបូងពិតប្រាកដត្រូវបានប្រមូលក្នុងរយៈពេល ៦ ម៉ោងដំបូងក្រោយពេលកូនគោបានកើត។ វាគឺជាទឹកដោះគោដំបូងពិតប្រាកដតែមួយគត់ដែលផ្តល់អោយរាងកាយរឹងមាំ។ ELG6 ជាប្រភពអាហារសរីរាង្គ និង ធម្មជាតិសុទ្ធ 100% មានផ្ទុក នូវសារធាតុ immunoglobulinដែល ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតដល់រាងកាយរបស់យើង។

អត្ថប្រយោជន៍

ទឹកដោះដំបូង ELG6 ផ្តល់នូវតុល្យភាពល្អឥតខ្ចោះទាំងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ និងកត្តាលូតលាស់ចាំបាច់ដើម្បីដំណើរការមុខងារទាំង ៥០ នៃរាងកាយ ចាប់ពីការពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំឈានទៅដល់ការបង្កើតឡើងវិញនូវគ្រប់ប្រភេទកោសិកា។

គ្រឿងផ្សំ

ទឹកដោះដំបូង

វិធីប្រើ

ផលិតផលនេះសមស្របសម្រាប់កុមារនិងមនុស្សពេញវ័យ។

  • ចំពោះកុមារអាយុ ៦-១២ ឆ្នាំត្រូវទទួលទាន ម្តង២ គ្រាប់ និង ២ ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។
  • សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យត្រូវទទួលទាន ៤ ទៅ ៦ គ្រាប់ និង ២ ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។

ចំនុៈ

អាចទំពារបាន ចំណុះ ១២០ គ្រាប់ក្នុងមួយកំប៉ុង

  • 120s
Product_ELG6

ELG6 ទឹកដោះ
អាចទំពារបាន ចំណុះ ១២០ គ្រាប់ក្នុងមួយកំប៉ុង: 120s