ទឹកដោះដំបូង អាយជីហ្សិច

វីន អាយជីហ្សិច ជាទឹកដោះដំបូងពិតប្រាកដត្រូវបានប្រមូលក្នុងរយៈពេល 6

ម៉ោងដំបូងក្រោយពេលកូនគោបានកើត។ វីន

អាយជីហ្សិចជាទឹកដោះដំបូងពិតប្រាកដតែមួយគត់ដែលធ្វើអោយរាងកាយរឹងមាំ។ អាយជីហ្សិច

ជាប្រភពអាហារសរីរាង្គ និងធម្មជាតិសុទ្ធ 100% មានផ្ទុកនូវសារធាតុ immunoglobulin ដែល

ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតដល់រាងកាយរបស់យើង។

អត្ថប្រយោជន៍

ទឹកដោះដំបូង វីន អាយជីហ្សិច ផ្តល់នូវតុល្យភាពល្អឥតខ្ចោះដល់ ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ និងកត្តាលូតលាស់ចាំបាច់ដើម្បីដំណើរការមុខងារទាំង 50 នៃរាងកាយចាប់ពីការពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំឈានទៅដល់ការបង្កើតឡើងវិញនូវកោសិកាគ្រប់ប្រភេទ។

សារធាតុផ្សំ

ទឹកដោះដំបូង

វិធីប្រើ

ផលិតផលទឹកដោះដំបូង វីន អាយជីហ្សិច កុមារ និងមនុស្សពេញវ័យ។

  • ចំពោះកុមារអាយុ 6 ទៅ 12 ឆ្នាំត្រូវទទួលទានម្តង 2 គ្រាប់ និង 2 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។
  • សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យត្រូវទទួលទាន 4 ទៅ 6 គ្រាប់ និង 2 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។

ចំនុៈ

ចំណុះ 120 គ្រាប់ក្នុងមួយកំប៉ុង អាចទំពារបាន

Win-IG6-120t

ទឹកដោះដំបូង អាយជីហ្សិច
ចំណុះ 120 គ្រាប់ក្នុងមួយកំប៉ុង អាចទំពារបាន