ទឹកស្អាត និងមានសុវត្តិភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជីវិត ហើយ អែលខេន ផ្តល់ជូនម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកបរិសុទ្ធ បាយ អូព្យួ® K-Series។ យើងផលិតនូវប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់បំផុតមួយរបស់ពិភពលោកសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ ហើយម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកដែលឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើននេះ គឺម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកតែមួយគត់ក្នុងអាស៊ីដែលទទួលបានត្រាមាសS-300ពីWQA។

យើងបានវិនិយោគទឹកប្រាក់រាប់លានអស់រយៈពេលជាច្រើនលើសម្ភារៈទំនើបទាន់សម័យសម្រាប់ការផលិតផលិតផលរបស់យើង។ ម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកបរិសុទ្ធ បាយ អូព្យួ® K-Seriesជាប្រព័ន្ធចម្រោះReverse Osmosis៥ដំណាក់កាល ជាវិធីសាស្រ្តទទួលបានទឹកបរិសុទ្ធល្អបំផុត។ វាត្រូវបានបញ្ជាក់តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រថាអាចកម្ចាត់មេរោគ និងល្បាយនៃសារជាតិពុលតូចជាងសរសៃសក់៥០០០០០ដង។

ទឹកបរិសុទ្ធ និងអាហារស្រស់ៗមានទំនាក់ទំនងគ្នាជិតស្និទ ហើយម៉ាស៊ីនកម្ចាត់ជាតិពុល បាយអូហ្សេហ្វ មានសារៈសំខាន់សម្រាប់គ្រប់ផ្ទះ។ វាជាលផិតផលសម្រាប់កម្ចាត់មេរោគដែលមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុត ដែលអាចសម្លាប់បាក់តេរីបាន៩៩.៩% និងកម្ចាត់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុត។

បរិក្ខាក្នុងផ្ទះរបស់ អែលខេន គឺជាដៃគូពេញមួយជីវិតយ៉ាងពិតប្រាកដ។

Ultra

ម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹក បាយអូព្យួរ អ៊ុលត្រា

ម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹក បាយអូព្យួរ អ៊ុលត្រា មានប្រព័ន្ធចម្រោះ៤ដំណាក់កាលដែលអាចច្រោះនូវល្បាយតូចល្អិត…

Biosafe-Plasma-Detoxifier-w

Biosafe Plasma Detoxifier

Elken Biosafe Plasma Detoxifier is the safest, fastest and most effective steriliser and detoxifier as it decomposes…

Bio Pure K-200

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Bio Pure K-300

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Bio Pure K-400

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Laktoze

Kington Isotonic

Kington Isotonic