ការកំណត់បទដ្ឋានគួរឱ្យកត់សម្គាល់

អែលខេន ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនលក់ផ្ទាល់ឈានមុខគេ។ អែលខេនមានរចនាសម្ព័ន្ធប្រតិបតិ្តការ ផែនការអាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំ និងទទួលបានពានរង្វាន់ជាច្រើន ហើយសមាជិករបស់យើងនឹងនៅតែបន្តពង្រីកសក្កានុពលនិងកំណត់គោលដៅដើម្បីភាពរីកចំរើន។

ការទទួលស្គាល់
• កិត្តិស័ព្ទ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ
• ការបង្កើតថ្មី
• និរន្តរភាព

កិត្តិស័ព្ទ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ

ការចុះផ្សាយរបស់បណ្តាញសារព័ត៌មាន DSN Global 100 • ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៥០
• ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៦៥
២០១៣
២០១២
ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ សហព័ន្ធពិភពលោកនៃសមាគមលក់ផ្ទាល់ WFDSA ក៏ដូចជាសមាគមលក់ផ្ទាល់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី DSAM • ទទួលបានពានរង្វាន់មេដាយមាស និងវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីក្រមសីលធម៌កម្មវិធី ២០១២
Yazhou Zhoukan • ទទួលបានពានរង្វាន់ ម៉ាកសញ្ញាដ៏ល្អបំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ី d ២០១៣ឆ្នាំ២០១៤ និងឆ្នាំ ២០១៥
ពានរង្វាន់ឧត្តមភាពធនធានមនុស្សសកល • ទទួលបានពានរង្វាន់និយោជកឆ្នើម ២០១០
ពានរង្វាន់ឧត្តមភាពសហគ្រិនអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក • ទទួលបានពានរង្វាន់ឧត្តមភាពម៉ាកសញ្ញា ២០០៤
ពានរង្វាន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអន្តរជាតិ និងពានរង្វាន់ Kerisនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី • ទទួលបានពានរង្វាន់ស្មោះត្រង់ពីសហគ្រាស Keris ២០០៣
ពានរង្វាន់ HR Asia • ជាប់ឈ្មោះជក្រុមហ៊ុនដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់និយោជិកក្នុងការចូលបម្រើការងារ ២០១៤ឆ្នាំ២០១៥ និងឆ្នាំ ២០១៦
ពានរង្វាន់ Deloitte KassimChan & The Edge • ពានរង្វាន់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៥ ជាកំពូលអ្នកអភិវឌ្ឍមនុស្សរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ២០១៣
ពានរង្វាន់ HR Awards • ទទួលបានពានរង្វាន់ជម្រើស និយោជក ( មេដាយប្រាក់ ) ២០១៣
ពានរង្វាន់ Reader’s Digest Gold Trusted Brand Award • ទទួលបានពានរង្វាន់មាសជាម៉ាកសញ្ញាដែលគួឲ្យទុកចិត្តបំផុតនៅក្នុងសម៉ាឡេស៊ី ២០០៨ ឆ្នាំ ២០០៩ និងឆ្នាំ ២០១០
ពានរង្វាន់ Businesslogy • ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មបណ្តាញទីផ្សាលេខ ១ ប្រចាំប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី ២០១២ ឆ្នាំ ២០១៣ និងឆ្នាំ២០១៤
សមាគមលក់ផ្ទាល់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី DSAM • ទទួលបានពានរង្វាន់សហគ្រិនឆ្នើម ២០០៣ និងឆ្នាំ២០០៨
ពានរង្វាន់Superbrands Malaysia • ទទួលបានពានរង្វាន់កំពូល ផ្នែកម៉ាកផលិតផលដែលជាជម្រើសដ៏ល្អរបស់អតិថិជនៅប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី ២០០៦
ពានរង្វាន់ សាជីវកម្មផលិតកម្មជាតិ NPC • ទទួលបានវិញ្ញាប័ណ្ណប័ត្រស្តង់ដាគំរូ 5S ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៤
• ពានរង្វាន់ថ្នាក់កំពូលសម្រាប់ភស្តុភារ សេវាអតិថិជន និងឯកសារសាជីវ
• ក្រុមហ៊ុនលក់ផ្ទាល់ឈានមុខគេចំណាត់ថ្នាក់ទី ១០ របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
២០០៤

១៩៩៧

ពានរង្វាន់ Yayasan Pembangunan Buku Negara • ទទួលបានពានរង្វាន់សៀវភៅជាត់សំរាប់ ” កម្រងក្រោកឈរ និងបញ្ចេញគំនិតរបស់អ្នក ” ដោយផ្អែកលើកម្មវីប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន ២០០៥

ការបង្កើតថ្មី

មេដាយ Geneva International • ទទួលបានជ័យលាភីពានរង្វាន់ពិព័រណ៍អន្តរជាតិទីក្រុងហ្សឺណែវសម្រាប់ប្រព័ន្ធ បន្សុទ្ធទឹកអែលខេនបាយអូព្យួរប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ ២០០៨
ពានរង្វាន់ Frost & Sullivan Best Practices Awards • ទទួលបានពានរង្វាន់យុទ្ធសាស្ត្រផលិតផលនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក សម្រាប់ទីផ្សារតម្រងទឹក
• ទទួលបានពានរង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជននៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងទីផ្សារតម្រងទឹ
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ និងឆ្នាំ ២០១៥
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ និងឆ្នាំ ២០១៥
ពានរង្វាន់ WQA Gold Seal • អែលខេនបាយអូព្យួរ Ken Series ទទួលបានពានរង្វាន់ស្លាកសញ្ញាត្រាមាស WQA S-300
• អែលខេនបាយអូព្យួរទទួលបានពានរង្វាន់ស្លាកសញ្ញាត្រាមាស WQA S-300
២០០៨
២០០៣
ពានរង្វាន់ Euromonitor • អែលខេន ស្ពីរូលីណាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងរយៈពេល ១០ ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា ២០១៣

និរន្តរភាព

វិញ្ញាប័ណ្ណប័ត្រ Green Building Index • ទទួលបានវិញ្ញាប័ណ្ណប័ត្រ GBI ជាបឈ្ឈមណ្ឌលចែកចាយដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ធម្មជាតិតំបូងគេក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ២០១១
សៀវភៅកំណត់ត្រាម៉ាឡេស៊ី Malaysia Book of Records • ការបរិច្ចាគឈាមធំបំផុតដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនតែមួយ និងក្នុងរយះពេលមួយថ្ងៃ ២០០៣ ២០០៤ និង ២០០៥