ស្ថាបនិករបស់ Elken មានទស្សនៈវិស័យ ជំរុញឱ្យជីវិតរុងរឿងតាមរយៈ ការផ្តល់អំណាច ហើយ ពួកគេនឹងបន្តឆ្ពោះទៅរក គោលដៅរបស់ខ្លួន ក្នុងការបង្កើត ការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន សម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតឥតឈប់ឈរ ។
យើងសម្រេចបាន នូវការរីកចំរើនប្រកបដោយសក្តានុពល នៅជុំវិញពិភពលោក តាមរយៈ មូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់យើង រួមមាន ធនធានមនុស្ស ផលិតផល ឱកាស និងវប្បធម៍ ។ ភាពជោគជ័យ របស់យើងគឺ ជាភាពជោគជ័យ របស់អ្នកចែកចាយយើងដូចដែលយើងបាន បន្តក្នុងការស្ថាបនាមនុស្សជាច្រើន និង ការធ្វើដំណើរ ជាមួយពួកគេ ដើម្បីកំណត់គោលដៅនិងកាន់តែទទួលបានភាពជោគជ័យបន្តទៀត។

ឆ្នាំ ២០១៥

អបអរសាទរក្នុងការគម្រប់ខួបអនុស្សាវរីយ៍ ២០ ឆ្នាំប្រកបដោយភាពជោគជ័យ
អែលខេនបានបង្កើតសាខាក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសភីលីពីនក្នុងទីក្រុងក្រុងម៉ានីល

ឆ្នាំ ២០១៤

ក្រុមហ៊ុន អែលខេន នៅប្រទេសតៃវ៉ាន់ ត្រូវបានបង្កើតឡើង

ឆ្នាំ ២០១៣

សាខាក្រុមហ៊ុន អែលខេន នៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើង

សម្ពោធការិយាល័យ និងមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាកម្មនៅទីក្រុង ហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម

មជ្ឈមណ្ឌលបង្ហាត់បង្រៀនខាងផ្នែកសម្ផស្សថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅការិយាល័យកណ្តាលនៅប្រទេសម៉ាឡើស៊ី

ឆ្នាំ ២០១២

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេននៅទីក្រុង ហូជីមិញ ប្រទេសវៀតណាម ត្រូវបានបង្កើតឡើង

ឆ្នាំ ២០១១

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅទីក្រុង Kota Bahru, ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើង

កសាងបន្ទប់ប្រជុំ Diamond ថ្មីមួយ ដែលជាកន្លែងសម្រាប់អ្នកចែកចាយ នៅការិយាល័យកណ្តាលក្រុមហ៊ុនអែលខេន

បង្កើតការលក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត Elken4U

ឆ្នាំ ២០០៩

បានបង្កើតឡើងនៅ មជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតរបស់ អែលខេន នៅទីក្រុង កូឡាឡាំពួរ

ការតាំងពិពណ៏ ការយល់ដឹង អំពីទឹក ដំបូងបង្អស់ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

ឆ្នាំ ២០០៧

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅក្រុង Surabaya , ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើង

សម្ពោធ EK One នៅក្រុមហ៊ុនអែលខេន សិង្ហបុរី

ឆ្នាំ ២០០៦

កសាងអាគារកម្មសិទ្ធផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុន នៅសាខា Kuantan, ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

អែលខេនឥណ្ឌូនេស៊ី បានទទូលវិញ្ញាបមប័ត្រ បញ្ជាក់ ISO 9001-2000

ឆ្នាំ ២០០៥

ការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ បានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទៅទីក្រុង ចាស្មីន (Jasmine) ដែលជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្ម

ឆ្នាំ ២០០៤

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅទីក្រុង Kuching, ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើង

អែលខេនសិង្ហបុរី បានទទួលវិញ្ញាបមប័ត្រ បញ្ជាក់ ISO 9001-2000

ឆ្នាំ ២០០៣

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅទីក្រុង Penang, ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើង

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅទីក្រុង Ipoh, ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើង

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅក្រុង Yogyakarta , ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើង

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅក្រុង Tangerang , ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើង

ឆ្នាំ ២០០២

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅប្រទេសព្រុយនេ ត្រូវបានបង្កើតឡើង

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅទីក្រុង ហុងកុង ត្រូវបានបង្កើតឡើង

ក្រុមហ៊ុនលក់ផ្ទាល់ដំបូងគេក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ដែលបាន បើកអោយមានទីតាំងលក់ផលិតផលចំរុះបំពេញគ្រប់តម្រូវការ ដែលមានឈ្មោះថា EK One

ឆ្នាំ ២០០១

បានបង្កើតរោងចក្រ GMP សម្រាប់ផលិត និងវិចខ្ចប់ឡើងវិញ

ឆ្នាំ២០០០

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅទីក្រុង បាងកក ប្រទេសថៃ ត្រូវបានបង្កើតឡើង

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅទីក្រុង មេដាន ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើង

ឆ្នាំ ១៩៩៩

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅទីក្រុង ចាកាតា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើង

ឆ្នាំ ១៩៩៨

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅតំបន់ Seberang Jaya ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើង

បង្កើតនូវផលិកម្មដោយដៃផ្ទាល់សម្រាប់ការផលិត ប្រព័ន្ធបន្សុទ្ធទឹក អរ-អូរ Reverse Osmosis (R.O.)

ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនលក់ផ្ទាល់ដំបូងគេបង្អស់ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលទទួលបាន វិញ្ញាបមប័ត្រ បញ្ជាក់ ISO9002 ដោយ SIRIM

សម្រេចបាន ស្ថិរភាពទិន្នផលមធ្យម ១០លានរីងហ្គីត ( USD 24,555000.00 )ក្នុងមួយខែ

ឆ្នាំ ១៩៩៧

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅប្រទេស សិង្ហបុរី ត្រូវបានបង្កើតឡើង

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅ កូតា គីណាបាលូ (Kota Kinabalu) ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើង

ឆ្នាំ ១៩៩៥

ទទួលបានសហប្រតិបត្តិការ នៃ ការបង្កើតក្រុមហ៊ុនអែលខេន ( Elken Sdn. Bhd.)

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅ ទីក្រុង ជូហ៊រ បារូ (Johor Bahru) ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើង