ជីវប្រវត្តិ

ស្ថាបនិករបស់ Elken មានទស្សនៈវិស័យ ជំរុញជីវិតមួយឱ្យរុងរឿងតាមរយៈ ការផ្តល់អំណាច ហើយ ពួកគេនឹងបន្តឆ្ពោះទៅរក គោលដៅរបស់ខ្លួន ក្នុងការបង្កើត ការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន សម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតឥតឈប់ឈរ ។
យើងសម្រេចបាន នូវការរីកលូតលាស់ដ៍មានសក្តានុពល នៅជុំវិញពិភពលោក តាមរយៈ មូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់យើង – មនុស្ស , ផលិតផល, ឱកាសនិង វប្បធម៍ ។ ភាគជោគជ័យ របស់យើងគឺ ជាភាពជោគជ័យ របស់អ្នកចែកចាយយើង, ដូចដែលយើងបាន បន្តកសាង អ្នកដ៍ទៃផ្សេងទៀត និង ការធ្វើដំណើរ ជាមួយពួកគេ ដើម្បីកំណត់គោលដៅជោគជ័យថ្មី និងបង្កើនការរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែល កាន់តែច្រើន។

2015

អបអរសាទរក្នុងការគម្រប់ខួបអនុស្សាវរីយ៍ ២០ ឆ្នាំជោគជ័យ

2014

ក្រុមហ៊ុន អែលខេន នៅប្រទេសតៃវ៉ាន់ ត្រូវបានបង្កើតឡើង

2013

សាខាក្រុមហ៊ុន អែលខេន នៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើង

សម្ពោធការិយាល័យ និងមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាកម្មនៅទីក្រុង ហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម

មជ្ឈមណ្ឌលបង្ហាត់បង្រៀនខាងផ្នែកសម្ផស្សថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើង

2012

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេននៅទីក្រុង ហូជីមិញ ប្រទេសវៀតណាម ត្រូវបានបង្កើតឡើង

2011

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅទីក្រុង Kota Bahru, ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើង

កសាងបន្ទប់ប្រជុំ Diamond ថ្មីមួយ ដែលជាកន្លែងសម្រាប់អ្នកចែកចាយ នៅការិយាល័យកណ្តាលក្រុមហ៊ុនអែលខេន

បង្កើតការលក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត Elken4U

2009

បានបង្កើតឡើងនៅ មជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតរបស់ Elken នៅទីក្រុង កូឡាឡាំពួរ

ការតាំងពិពណ៏ ការយល់ដឹង អំពីទឹក ដំបូងបង្អស់ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

2007

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅក្រុង Surabaya , ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើង

សម្ពោធ EK One នៅក្រុមហ៊ុនអែលខេន សិង្ហបុរី

2006

កសាងអាគារកម្មសិទ្ធផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុន នៅសាខា Kuantan, ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

អែលខេនឥណ្ឌូនេស៊ី បានទទូលវិញ្ញាបមប័ត្រ បញ្ជាក់ ISO 9001-2000

2005

ការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន ប្រទេសថៃ បានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទៅទីក្រុង ចាស្មីន (Jasmine) ដែលជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្ម

2004

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅទីក្រុង Kuching, ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើង

អែលខេនសិង្ហបុរី បានទទួលវិញ្ញាបមប័ត្រ បញ្ជាក់ ISO 9001-2000

2003

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅទីក្រុង Penang, ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើង

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅទីក្រុង Ipoh, ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើង

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅក្រុង Yogyakarta , ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើង

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅក្រុង Tangerang , ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើង

2002

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅប្រទេសព្រុយនេ ត្រូវបានបង្កើតឡើង

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅទីក្រុង ហុងកុង ត្រូវបានបង្កើតឡើង

ក្រុមហ៊ុនលក់ផ្ទាល់ដំបូងគេក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ដែលបាន បើកអោយមានទីតាំងលក់ផលិតផលចំរុះបំពេញគ្រប់តម្រូវការ ដែលមានឈ្មោះថា EK One

2001

បានបង្កើតរោងចក្រ GMP សម្រាប់ផលិត និងវិចខ្ចប់ឡើងវិញ

2000

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅទីក្រុង បាងកក, ប្រទេសថៃ ត្រូវបានបង្កើតឡើង

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅទីក្រុង មេដាន, ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើង

1999

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅទីក្រុង ចាកាតា, ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើង

1998

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅតំបន់ Seberang Jaya, ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើងឡើង

បង្កើតនូវផលិកម្មដោយដៃផ្ទាល់សម្រាប់ការផលិត ប្រព័ន្ធបន្សុទ្ធទឹក អរ-អូរ Reverse Osmosis (R.O.)

ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនលក់ផ្ទាល់ដំបូងគេបង្អស់ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលទទួលបាន វិញ្ញាបមប័ត្រ បញ្ជាក់ ISO9002 ដោយ SIRIM

សម្រេចបាន ស្ថិរភាពទិន្នផលមធ្យម RM10 លាន ក្នុងមួយខែ

1997

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅប្រទេស សិង្ហបុរី ត្រូវបានបង្កើតឡើង

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅ កូតា គីណាបាលូ (Kota Kinabalu), ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើង

1995

សហប្រតិបត្តិការ នៃ Elken Sdn. Bhd.

សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន នៅ ទីក្រុង ជូហ៊រ បារូ (Johor Bahru) , ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើង