ទស្សនវិស័យ

ធ្វើឲ្យជិវិតរុងរឿង បរិបូណ៍ទាំងអស់គ្នា

ទស្សនវិស័យរបស់យើងគឺក្លាយខ្លួនជាក្រុមហ៊ុនលក់ផ្ទាល់ ឈានមុខគេដែលជំរុញឲ្យជិវិតរុងរឿង បរិបូណ៍ ដោយ អប់រំ បណ្តុះបណ្តាល និងផ្តល់អំណាចដល់មនុស្សឱ្យ សម្រេចបាននូវ ក្តីសុបិន្ត របស់ពួកគេ។

បេសកកម្ម

យើងនឹងបង្កើនភាពរុងរឿងនៃជីវិតជាមួយគ្នាដោយ ផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់មនុស្ស ឱ្យពួកគេមានជីវិតរស់នៅ ល្អប្រសើរជាងមុន – តាមរយៈការផ្តល់នូវ ផលិតផលដែលមានគុណភាព និង ការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ រង្វាន់ឱកាស អាជីវកម្ម, សេវាកម្ម និងចំណេះដឹង។

គោលបំណងចំបងជារួមរបស់យើង គឺការបង្កើនជីវិតរស់នៅដ៍រុងរឿង ជាមួយគ្នា ដោយធ្វើឱ្យ មានភាពខុសគ្នា ជាវិជ្ជមាននៅក្នុង ជីវិតរបស់មនុស្ស។

យើងតែងតែផ្តោតសំខាន់ លើការកសាង មនុស្ស ហើយយើងជឿជាក់ថា យើងនឹងអាចកសាង មនុស្សមកពី គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ ដើម្បីសម្រេចបាននូវ រឿង អស្ចារ្យផ្សេងៗ នៅក្នុងជីវិត។

យើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ ក្នុងការបង្កើតនូវផលិតផល ដែលឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើន ដែលអាចឱ្យ មនុស្សរស់នៅ មានសុខភាពល្អ , ជីវិតកាន់តែពេញលេញ ដោយសារយើងបាន បំពេញសេចក្តីត្រូវការ របស់ពួកគេ។

ការចែករំលែក ចំណេះដឹង របស់យើងគឺ ត្រូវបានរចនាឡើង ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាល , គាំទ្រ និងណែនាំ មនុស្សរបស់យើង ដើម្បីកសាង អាជីវកម្មរបស់ពួកគេ និង ធានា អនាគតហិរញ្ញវត្ថុមួយដ៍រឿងមាំ ដោយការផ្តល់ ឱ្យពួកគេ ជាមួយនឹង វិធីសាស្ត្រ និងឧបករណ៍ ដែលត្រឹមត្រូវ។

គុណតម្លៃ

គុណតម្លៃ គឺតែងតែមានក្នុង បេះដូងនិង ព្រលឹងនៃ អែលខេនរបស់យើង ដោយសារតែ វាធ្វើឲ្យ វប្បធម៍ របស់យើងមានសណ្ឋានបែបបទត្រឹមត្រូវ ជំរុញណែនាំយើង ឱ្យមានជីវិតរស់នៅប្រសើរឡើង និង មានន័យ៖

គុណភាព

គុណភាពរបស់អែលខេន ស្ថិតនៅជុំវិញ មនុស្ស, ផលិតផល និងសេវាកម្ម ។ វាគឺជាវិធីមួយនៃ ជីវិតរបស់យើង។

សុចរិតភាព

សុចរិតភាព គឺជានិមិត្តសញ្ញា របស់យើង។ យើងប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹង ស្ដង់ដារ និងការប្រព្រឹត្តិប្រកបដោយ វិជ្ជាជីវៈ ខ្ពស់បំផុត។

ការគោរព

យើងទទួលស្គាល់ ភាពចម្រុះគ្នា ជាសម្បត្តិរួមមួយ ហើយយើងផ្តល់តម្លៃ និង គោរព ចរិកលក្ខណៈនៃបុគ្គលិក, អ្នកពាក់ព័ន្ធ, សហគមន៍និង បរិស្ថានរបស់យើង។

ចំណង់ចំណូលចិត្ត

យើងគាំទ្រនិង ជំរុញឱ្យមានចិត្ដគំនិត ដែលនាំមកនូវភាពជោគជ័យ និង ឧត្តមភាព ។ យើងមានការ ងប់ងល់ខ្លាំងលើការអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរ និង មានបំណង ចាប់យក ការផ្លាស់ប្តូរ ។

យើងបានជំរុញភាពស្និទ្ធស្នាល ពិតប្រាកដ និង គាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក គ្រប់ជំហាន។ ក្នុងអែលខេន យើង បង្កើតអារម្មណ៍នៃភាពជាកម្មសិទ្ធិ ក្នុងមនុស្សរបស់យើង ដោយការបណ្តុះ សាមគ្គីភាពនិង ការជឿទុកចិត្ត ខណៈពេលដែលធ្វើការ ជាមួយគ្នាដើម្បី សម្រេចបាននូវ ក្តីសុបិន្ត របស់យើង។

ជាមួយនឹងគុណតម្លៃ របស់យើង ដែលជា មូលដ្ឋានគ្រឹះ និង វប្បធម៌ បេះដូង និង បេះដូង របស់យើង … នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អែលខេន ។